Året efter kvindernes oprør i Iran

22-årige Jina Masha Amini døde sidste år, da hun blev tilbageholdt af moral-politiet i Iran.

Der er gået et år nu, et helt år efter kvindernes oprør i Iran, en kamp for den mest basale frihed fra styrets undertrykkelse. Et år, hvor præstestyret i endnu højere grad har strammet grebet om befolkningen og med paranoid tilgang har fængslet, tortureret og dræbt i flæng helt uskyldige mennesker, der blot ønskede at leve et liv i frihed.

Jeg er så inderligt træt af disse præstestyrer, som rundt omkring i verden med en ”hellig bog” i hånden tager magten og undertrykker helt almindelige mennesker og i særlig grad undertrykker kvinder. Et fænomen som historisk set i høj grad har kendetegnet alle de tre store monoteistiske religioner.

Hvad har kvinder dog gjort disse præstemænd, siden de har behov for at undertrykke dem? Er det takken for kærlig omsorg fra kvinders side?

Er det psykologisk set et barnligt forsinket oprør mod deres mor?

Er det et forskruet selvcentreret storhedsvanvid?

Er det en forskruet seksualitet blandet med magtbegær?

Er det magtmisbrug for at holde befolkningen i skak, så den ikke gør oprør? Tænker præstestyrerne, at hvis de giver almindelige mænd hånd- og halsret over deres ægtefælle, så har de uddelegeret så meget magt, at almindelige mænd så finder sig i selv at blive holdt nede af præstestyret? Del og hersk princippet?

Uanset hvad baggrunden er for disse præstestyrers undertrykkelser, så er det vold mod kvinder og vold mod de mænd, der støtter kvinders lige rettigheder.

Disse ”hellige bøger med skrifter mod kvinders rettigheder” er skrevet af mænd, som med manipulerende fortællinger prøver at godtgøre at de må undertrykke kvinders rettigheder. Det er utaknemmelige forskruede mænd, der ikke værdsætter og anerkender kvinders helt basale ret til at være jævnbyrdige i samfundet. Det er mænd med magtbegær og manipulerende grusomhed.

Kristendommen går ikke fri – selv om Jesus havde kvindelige disciple, og Jesus ønskede at kvinder deltog i møder på lige vis med mænd.

Der gik ikke lang tid efter at Jesus var død før Paulus skrev at kvinder skulle forskelsbehandles, så de ikke kunne få lov at tale i menigheden, og i øvrigt skulle kvinder ”tildækkes”. Paulus mente så også, at slaver ubetinget skulle indordne sig deres herrer. Interessant er det i øvrigt, at Paulus ikke personligt havde mødt Jesus. De store kristne præstemøder i de kommende århundreder sikrede så også, at der i endnu højere grad blev undertrykt kvinder, og samtidig sørgede de for, at menigmand også blev undertrykt. Senere tiders abortlovgivning og præventionsforbud har jo så også været et godt våben mod kvinders frihed. Ligesom manglende undervisning og censur.

Dette forskruede magtbegær og tilhørende vold giver mig kvalme og afsky.

Det gør mig vred.

Tengil og hele hans slæng

Nej det er ikke Katia, som jeg er vred på.

Katia, eller Ekatarina, var min søde russiske kollega, og jeg husker sjove og hyggelige møder og middage i vores team, når vi var i Bruxelles. Med hende, med Magda fra Polen, Eva fra Finland, Margareta fra Sverige, og hele den søde norske stab sammen med vores dygtige interne undervisere og mødeledere fra hovedkontoret.

Jeg savner de år omkring årtusindskiftet med vores nordøsteuropæiske team. Jeg savner Katias kærlige smil, jeg savner Magdas latter, jeg savner Evas reflekterende tilgang og omsorg, jeg savner Margaretas overskud, og jeg savner mine norske kollegaer, hvis humor var uimodståelig.

Det var en kæmpe anstrengelse i 1990’erne for det nordøsteuropæiske hovedkontor i København at etablere kontorer og organisation i Baltikum og Rusland. Jeg husker stadig det store rum med træpaneler på den russiske ambassade, hvor jeg hentede visa. Flyttefirmaets og Zarkos frustrationer over det strandede flyttegods i Sankt Petersborg, som ikke kom videre et helt år, og hans lille famile måtte låne sig frem til madrasser at sove på af andre “frontier-pionerer” i Moskva. Beretningerne om den russiske raid på Moskvakontoret, hvor alle vores medarbejdere blev beordret ned på gulvet med maskingeværer, mens det hele blev gennemrodet, indtil anføreren opdagede, at det var en “fejl”.

Der blev brugt mange penge, tid og ressourcer i vores organisation for at få kontorerne til at fungere i Nordøsteuropa, og det lykkedes. Men nu smuldrer det hele. Årtiers indsats og årtiers samarbejde.

Nu undrer jeg på hvad Harri tænker om det hele, min daværende finske chef for vores nordøsteuropæiske hovedkontor. Hans forældre måtte under 2. verdenskrig flygte fra Estland.

Jeg ved ikke, hvor Katia er nu, og hvad hun tænker, men jeg tror hun græder indvendigt. Det samme gør rigtig mange andre mennesker i Rusland.

Det er ikke Katia, jeg er vred på. Det er Tengil.

”Al magt til Tengil”, siger soldaterne i Brødrene Løvehjerte. Det er kodeordet for at overleve i en undertrykt verden, for Tengil kræver al magt.

Der er ondskab i verden, og der findes mange forskellige typer Tengil, blottet for empati og kun med ønske om egen vinding og kun med fokus på eget mål.

Der er lige nu en Tengil, der har sluppet den store drage løs, og Tengil vil hellere ødelægge hele verden, end at opgive sin magt.

Er det vores skyld, at der er en Tengil? Kunne vi have gjort noget for at forhindre det? Kunne Katia have forhindret det? Hvem skal påtage sig skyld og ansvar, når en Tengil går amok?

Måske kræver det kontinuerlig kamp og årvågenhed. Måske er der hele tiden brug for at råbe ”han har jo ingenting på” og ”nej – den stopper bare her”.

Måske vil der altid dukke Tengil typer op, måske kan vi aldrig læne os tilbage og bare leve i fred. Tengils med magt, ondskab, grådighed, begær, forblændelse, vrede, bitterhed, oppustet storhedsvanvid, kedsomhed, manipulation, afstumpethed, og ligegyldighed overfor andre menneskers lidelse. Tengil har mange navne.

Hvorfor blev Cæsar kejser? Havde englænderne lov at befri sig selv fra den romerske besættelse? Hvem styrede de ødelæggende religionskrige i Europa? Hvorfor var det vigtigt for Napoleon at vinde? Hvordan lykkedes det Hitler at manøvrere sig til magten? Skulle de allierede under 2. verdenskrig blot have accepteret Hitlers ”små militære operationer” og ”beskyttelse af lande”?  

Hvordan kan det være, at årtiers gode og udviklende samarbejde og samhandel med Rusland nu skydes i sænk? Skulle vi i vesten blot have set stiltiende til, da Rusland opstillede sin hær på 100.000 mand omkring Ukraines grænser og begyndte at bombardere ”dets broderfolk”?

Der er mange spørgsmål at stille. Mange svar, både de lette og de svære.

Hvem hjælper sådanne Tengils og deres slæng til at få magt? Hvad er det for faktorer, der gør udslaget. Er det et tomrum i styring kombineret med en utilfredshed i en befolkning, og dens vrede over ulighed, korruption og vold?

Kan varig fred vindes ved fordeling af goder og ved at vælge ledere i en demokratisk orden, der stadig vil være ydmyge over for deres ansvar?

Fred er en svær ting at vinde, når man ser på den menneskelige psyke. Vi er så lette at forføre, så lette at manipulere, så lette at forblænde og distrahere, så frygtsomme over for psykopater og deres slæng, der truer os.

Og mens mit hjerte bløder, når jeg ser billederne fra Ukraine, hvor bomberne falder og millioner af mennesker flygter, ja, så fyldes mit hjerte med vrede. Og nej, det er ikke det russiske folk, jeg er vred på.

Det er Tengil og hele hans slæng.

Til en god ven

Jeg hørte, at vinden hviskede dit navn
Det måtte være en fejl
Det er for tidligt, tænkte jeg
Vi er endnu ikke klar til at lade dig tage af sted
Men mit indre blev fyldt af sælsom uro
Dog vinden måtte da tage fejl

Igen forleden hørte jeg dit navn
Denne gang mere tydeligt
Og det greb mig om hjertet med sorg
For jeg er endnu ikke klar til at miste
Kære vind, bad jeg
Fortæl mig, at jeg har hørt fejl

Men igen hviskede vinden dit navn
”Kom med mig” sagde den
Blidt, som om det ikke hastede
Jeg lyttede efter, for at høre dit svar
Det kom så stille
”jeg er ikke klar” sagde du

Men skyerne farer hen over himmelen
Hurtigere, stedse hurtigere, hastigt og uden pause
Og vinden bliver stærkere
Indtrængende, med større stemme
”Kom med mig” siger den
Som var det blot en almindelig rejse

Du svarer ikke, stirrer blot ud mod aftenmørket
Så dybt og vibrerende blåt
”Jeg er jo ikke klar” tænker du
Omkring dig er uro og angst
Bundet sammen med kærlighed
i fortvivlede knuder

Månelyset flimrer træernes silhuetter
Vinden tysner ind i stille tavshed
Lokker dig ud i aftenmørket
Hvor flagermusene hvirvler som luftakrobater
Og råen fredeligt græsser med sine lam
Mens uglen stryger forbi dig som et kærtegn

Jeg er jo ikke klar
Blot en enkelt aften mere
En sidste aften som denne
Og måske en mere
At holde i hånd og se ind i øjne
Og føle sig elsket

Omkring dig vindens susen – lokkende
”Kom med mig – over træernes toppe
Gennem engens høje efterårsgræs
Se fuglenes rede fra oven
Sammen vil vi blæse ræven om øret
Mens vi suser af sted”

Du tøver og ser dig omkring
Ser øjne med afgrundes sorg
For rejsen er din alene
Og hjertet rives itu
Men sindet er tungt og træt
For at tage af sted alene er svært

Men vinden lokker og trækker
Fortæller om dybblå bølger og tangens gyldne rav
”Kast din slidte ham” ler den
”Vi skal på tur”
Og mens den lokker og ler
Så løsner du langsomt de allerkæreste bånd

For kroppen er blevet for træt og vinden for stærk
Rejsen er pludselig så nær
Hvert et minut føles så sparsomt
Og hvert et kærtegn så inderligt kært
Når den sidste styrke skal samles
For at lade vinden bestemme din færd

Men vid, du min gamle ven
At skønt du må rejse alene
Som stifinder – før vi følger med
Så danser du i vore tanker
Med din latter, dit smil og din omsorg
I mindernes evighed

Copyright © Lilli Wendt, den 29. september 2021

Til minde om Thomas

Til minde om min bror, Thomas Dahl, som sov stille ind, mandag, den 9. august, 2021


Stille, sidste åndedræt
Så stille
Må der være lys i mørket
Så du kan finde vej

Må din rejse blive uden smerte
Uden angst
Må du finde ro
Fred i sind og sjæl

Jeg tænder et lys for dig
Det brænder roligt
Afklaret, uden forstyrrende vind

Tak for gode timer
Tak for hvad du gav

Rejs med fred


Copyright © Lilli Wendt, den 9. august 2021

Når vinden tager mig

Når vinden tager mig
vil jeg kærtegne hvert et nyudfoldet blad på det store lindetræ
og med begærlighed indsnuse lindeblomsternes duft
mens bierne summer omkring mig

Når vinden tager mig
vil jeg flyve om kap med musvågerne og de hurtige svaler
nænsomt stryge hen over vildkattens pels
og kilde den bag øret, til den irriteret fjerner min usynlige hånd med sin pote

Når vinden tager mig
vil jeg ruske kærligt i klatrerosen
så blomsterbladene drysser som sne
og lægger sig over timian, purløg og persille

Når vinden tager mig
vil jeg hviske dit navn gennem det høje græs
suse dig om ørerne, når du mindst venter det
og kysse dit ansigt med regnvåde tårer

Når vinden tager mig
vil jeg fare ned ad bakken
så rådyr og harer stopper op med store ører
og jeg vil le og suse forbi dem gennem elletræer og hyld

Når vinden tager mig
vil jeg vente omkring hjørnet til du kommer
med længsel og utålmodighed
og lattermildt vil jeg blæse det faldende efterårsløv omkring dig

Når vinden tager mig
vil jeg puste snefnug rundt om huset
så det fyger omkring det og lægger sig i driver
og jeg vil hvirvle sneen op omkring dig, når du henter brænde til ovnen

Når vinden tager mig
så vil jeg sætte mig på din skulder
og stryge dig over din kind for sidste gang
inden jeg blæser helt væk  

Når vinden tager mig
mens jeg danser på bakken
og drages mod den mørke himmel med de lysende stjerner
så vil jeg kigge tilbage, mens jeg suser af sted, og sende dig tusinde kys

Copyright © Lilli Wendt, 4. maj 2021

In search of the flickering light

Candle, candle, flame that flickers
Always moving, moving
Seldom calm, now here, now there
The wind blows strong and fierce
Seems like it’ll never cease

Through darkness I roam
With fear and future visions
Will it end
Where is the path
The tiles are broken, disarranged
Cannot be found easily

I search for your hand
Travelling alone, my mind uneasy
Weeds crawling into the path
No sunlight to be seen
Nothing but sticky brambles
Catching my head, trickling blood

Behind me, lights keep fading
My story no longer visible
It seems like ages since I drank wine
And broke bread with friendly faces
Will you come looking for me
I ask of you, my voice unrecognizable

As if by miracle, suddenly
You touch my arm
So gentle, so kind, a blessing
And morning comes and light returns
And I will bear the days and nights to come
Just to see you smile once more

Copyright © Lilli Wendt 23. april 2021

Kål-gnasker-rock

(Melodi: Kattejammerrock)

Får du bare pasta, når du stiller din sult
Kiks og kager, chips, og er glasset altid fuldt
Med sodavand og sukkersaft, og lommerne med slik
Så skal du lige høre om et godt lille trick

For jeg siger – kål, kål – bid og riv
For kål er bare godt – det giver din mave liv
Og jeg siger – kål, kål, bid og riv
For kålen er din ven, den vil forvandle dit liv

Sidder du og sløver, er du bare trist og træt
Råber badevægten efter dig, når du siger godnat
Du skal ikke nøjes med en kost så trist
Du har krav på bedre, det er sikkert og vist

For jeg siger – kål, kål – bid og riv
For kål er bare godt – det giver din mave liv
Og jeg siger – kål, kål, bid og riv
For kålen er din ven, den vil forvandle dit liv

En verden fuld af farver og sprødhed og smag
Venter bare på, at du tager dig sammen i dag
For du vil blive så fuld af så super energi
Når du følger dette trick, så hør blot lige, hvad jeg vil sige

For jeg siger – kål, kål – bid og riv
For kål er bare godt – det giver din mave liv
Og jeg siger – kål, kål, bid og riv
For kålen er din ven, den vil forvandle dit liv

Auberginer, squash, og en gulerod
Verden ligger foran dig, og maven bliver så god
Grønkål, hvidkål, pastinak, persillerod
Tarmene vil takke dig, og let bliver din fod

For jeg siger – kål, kål – bid og riv
For kål er bare godt – det giver din mave liv
Og jeg siger – kål, kål, bid og riv
For kålen er din ven, den vil forvandle dit liv

Og himlen, den vil synes mere blå end før
Du får lyst at synge, når denne sang du hører
Så glem nu alt om pasta og fritter og slik
Følg med mig til den grønne verden og tag et kig

Og jeg siger – kål, kål, bid og riv
For kål er bare godt – det giver din mave liv
Og jeg siger – kål, kål, bid og riv
For kålen er din ven, den vil forvandle dit liv

Der er fine sager, og din mave bliver så glad
Tusindvis af forslag til en farverig mad
Sprøde, lækre spidskål og en rød tomat,
Du får energi, når du spiser grøn spinat

For jeg siger – kål, kål – bid og riv
For kål er bare godt – det giver din mave liv
Og jeg siger – kål, kål, bid og riv
For kålen er din ven, den vil forvandle dit liv

Byt blot ud din pasta og det hvide brød
som ikke gør din mave glad men bare tyk og blød
og spis i stedet godt med grønt, og lækker kål
Så får du superkræfter og kommer rigtig godt i mål

For jeg siger – kål, kål – bid og riv
For kål er bare godt – det giver din mave liv
Og jeg siger – kål, kål, bid og riv
For kålen er din ven, den vil forvandle dit liv

Det er jo meget lettere, end du lige tror
Der skal bare nye farver på dit spisebord
Du kan snitte, strimle, så det bliver en leg
Der er mange glæder på din nye vej

For jeg siger – kål, kål – bid og riv
For kål er bare godt – det giver din mave liv
Og jeg siger – kål, kål, bid og riv
For kålen er din ven, den vil forvandle dit liv

Og bliver du så lidt fristet til en snack eller to
Så napper du et englehop, så pulsen, den bliver god
En tur op ad trapperne og ned igen
Så blodet suser rundt i kroppen og giver varme igen

For jeg siger – kål, kål – bid og riv
For kål er bare godt – det giver din mave liv
Og jeg siger – kål, kål, bid og riv
For kålen er din ven, den vil forvandle dit liv

Følg med mig nu til kål og grønt og farver i dag
Friske gode sager, der giver maden smag
Og tag lidt lækre bær og frugt til en dessert
Så smiler dine tarme, det er ikke så sært

For jeg siger – kål, kål – bid og riv
For kål er bare godt – det giver din mave liv
Og jeg siger – kål, kål, bid og riv
For kålen er din ven, den vil forvandle dit liv

Copyright © Lilli Wendt 11. marts 2021

Get Back Blues

Get back, get back now – get back, if we want our future back
Get back, get back now – get back, if we want our future back

Recently, I came upon those special days
Music shone through like were it golden rays
Hope and peace – it was all around
No fear, no anger, only love was found

Magic and freedom grew wild our minds
Dreams of the future we dared to find
Those were the fields of ’69, so green
The world would change – it would soon be seen

Surely, surely – we just need some more time…

Green the meadows, hearts of red
Grace and love in every musical set
And the only colours that we cared about
Were the colour of our hearts and the rainy clouds

Surely, surely – everybody will soon find out…

Get back to the days of hope we shared
With the dreams of love, that we all dared
Get back to the future that we once had
The magic powers – we so need them back

Get back, get back, get back now – get back, if we want our future back

My heart is now weary, my hair turned grey
My spirits all seem to have faded away
Before me lies the future spent
And wherever I look, I can’t see its end

Tell me, tell me, is all hope just gone ….

Cause where we’re going, nobody knows
The dawn is grey and the cold wind blows
And it seems now that everybody’s changed
The magic season is out of our range

Tell me, tell me, where’s the road leading back…

And hearts are no longer red and warm
And spirits are broken and minds are torn
And over the counter I can see your gun
Hanging from your shoulder, and you think it’s fun

Before us lie the worst of fears
Before us lie a sea of tears
Before us lie our broken hearts
Leaking with wasted love it starts

Get back, get back, get back now – get back, if we want our future back

But you really do know that there’s a better way
Help the magic now and the music to stay
Share the love, stop the fire insane
Let the thunder turn into a blissful rain

Surely, surely – we could do some talking instead…

I know talking may be so full of pain
Who is guilty, yes, and who’s to blame
But I’ll try your shoes on as a timid start
And make an extra effort to look into your heart

Yet I don’t know if I’ll be there to see
If the magic returns to set us all again free
And I pray that in future it’ll be wrong to tell
That we’re on our way to the bleakest hell

Get back, get back, get back now – get back now, if we want our future back
Get back, get back, get back now – get back now, if we want our future back

Copyright © Lilli Wendt 10. september 2020

Jeg tænder et lys

Lindetræet har foldet sine smukke lysegrønne hjerteformede blade ud, bøgen lokker eventyrligt i skoven, gyvelen er ved at gå i blomst og de smukke vilde blomster fortsætter deres fyrværkeri af farver. Mælkebøtter, viol vorterod, fuglekirsebær, slåen og mirabeller afløses af fladstjerne, guldnælde, læbeløs og ærenpris, ja, og snart kommer syrenerne og de allerførste vildroser. Naturen folder sig ud, så man bliver ganske bjergtaget og så taknemmelig over al denne skønhed, der bliver tildelt os, og som lokker hver en humlebi af bo. Svalerne er kommet, og i dag kom et par forårskåde halemejser forbi med overskudshumør og fjerdragtbadning i fuglebadet.

Al denne skønhed, og i dag er det den 4. maj og i aften er det 75 år siden at Danmark blev frit igen. Naturen har klædt sig i festdragt.

Jeg tænker på min barndom, jeg tænker på mine forældre. Min mor var kun en stor pige, da krigen sluttede, men hun og mine morforældre delte illegale blade ud. De boede på Frederiksberg, og hun græd, dengang hun fortalte mig om den Franske skole. Mine morforældre var handelsrejsende og havde bil under krigen, og de medbragte masser af blade på deres ture gennem landet.

Min far var frihedskæmper fra efteråret 1943, og han blev taget af Gestapo i vinteren 1944/1945, 19 år gammel. Han var blandt de heldige, som ikke kom sydpå, men kun til Frøslevlejren via Politigården og et længere meget svært ophold i Vestre Fængsel. Han var et skrivende menneske, journalistelev og kunstnerisk anlagt og havde derfor især været aktiv inden for den illegale presse, produktion af plakater og inden for våbendistribution. Besættelsesmagten så ikke med milde øjne på den illegale presse. Da Frøslev gik i opløsning i april 1945 på grund af flygtningestrømme sydfra, så var han heldig at komme med de hvide busser til København, hvor han straks meldte sig igen til sin gamle gruppe i Modstandsbevægelsen, og holdt vagt ved Telefonhuset den 4. maj om aftenen.

Den 4.  maj er derfor en aften, som altid har været mindet i mit hjem, lige fra jeg var barn. Der blev tændt lys i vinduerne med særlig kærlig omsorg. En tåre blev visket væk i ærmet, minder om glæde og frihed fortrængte skygger fra tiden dengang. For ingen kamp er gratis, og der var mange, som måtte leve videre med ar og skrammer på sjælen. Skygger, der uden invitation ofte brød frem og bragte kaos og modløshed. Skygger, der både prægede min barndom og mange andres barndom. Skygger, det tog lang tid at bortvise. Ar og skrammer, det tog lang tid at hele.

Jeg tænder et lys for dem alle. Et lys for at jage skyggerne væk. Et lys for at bringe håb om heling og glæde. Et lys for frihed og demokrati. Et lys for sammenhold og medfølelse. Et lys for forståelse og indsigt. Et lys for omsorg og kærlighed.

Jeg tænder et lys
Jeg tænder et lys for dig
Jeg tænder et lys for mig
Jeg tænder et lys for denne jord
Og for alle de mennesker, der på den bor

Nu mørkner det efter dag
Den 4. maj vender tanker tilbage
Vi mindes et budskab med lys og med fred
Og ønsker at frihed og håb varer ved

Det var en tid med ondskab og død
Det var en tid med sult og med nød
Der var frygt, der var angst, og meningsløs vold
Og livet så svært og verden så kold

Der var brug for vilje og mod
For at trodse den ondskab, som ingen forstod
Der var tårer og smerte og voldsom død
Foragten for liv, og hvad livet betød

Der var brug for hjerter med glød
Som gav varme til mennesker i nød
Som tænkte selv og bød ondskab trods
Som satte spor og giver mod til os

Aldrig mere, siger vi med håb
I aften er lyset og frihedens dåb
Vi har brug for at følges på vores vej
Og jeg rækker min hånd ud og smiler til dig

Der er brug for håb og for mod
I en verden, hvor ondskab fortsat kræver blod
Hvor umådelig dumhed gør kloden fortræd
Så alt levende dør – det må ikke vare ved

Vi må kæmpe for denne vor jord
For alt levende, som på den vokser og bor
Så verden stadig er blå og grøn
Du lille planet så gavmild og skøn

Vi står her ved ruden og ser
Hvordan lys overalt, tændes og bliver flere
Ligesom dengang, så giver det glædens håb
Denne aften, hvor friheden fik sin dåb

Jeg tænder et lys for fred
Jeg tænder et lys for kærlighed
Jeg tænder et lys for håb med sang
Og for frihedens glæde, der kom dengang

Jeg tænder et lys for dig
Jeg tænder et lys for mig
Jeg tænder et lys for denne jord
Og for alle de mennesker, der på den bor

Copyright © Lilli Wendt 4. maj 2020

Gæk Gæk Gæk

GÆK GÆK GÆK   – Så er det nu venner !

Vintergækkerne har allerede været fremme i nogen tid, og de skulle jo nødigt gå glip af en tur med PostNord over sø og vand til børnebørn og andre, der fortjener at blive kærligt udfordret.

Vi havde børnebørn herovre i vinterferien – dejligt, og jeg gjorde mig nogle ihærdige anstrengelser for at vise dem alle vores vintergækker og samtidigt kraftigt antyde, at uden gækkerier, ja, så røg enhver påskeægschance.

MEN, de lo bare og sagde, at de vidste da godt, at farmor var så barnlig, at hun ikke kunne lade være med selv at sende gækkebreve til dem, og så var det bare SÅ nemt for dem at gætte det, for farmor brugte jo altid de gamle vers: ”En vintergæk, en sommernar, en fugl foruden vinger….. etc.”

Hmmmm – tænkte jeg, og da jeg ikke har tillid til at de når selv at komme i gang med at klippe og sende gækkebreve, ja, så skal det jo da gøres lidt sværere i år for dem – for gækkebreve hører foråret til og en sådan tradition må jo ikke uddø.

Så hvad gør en farmor, der er udfordret, tænkte jeg. Og så kom svaret forleden i form af nogle nye hjemmefabrikerede gækkevers, som jeg vågnede med ved 4-tiden om natten, og hermed giver videre til andre til fri afbenyttelse.

MEN, der er en restriktion på brug af versene. De må ikke bruges til mine børnebørn af andre end undertegnede, og mine kære børnebørn må endelig ikke få at vide hvem der har lavet dem, før vi når påske. Der er jo ÆG på spil !

Hermed versene:


Det gækker i min have
Det rumler i min mave
Når solens stråler rammer mig
Så tænker jeg så glad på dig
Når regnen siler ned med vand
Papir og saks jeg finde kan
En lille hilsen her jeg sender
Til dig, den dejligste, jeg kender

Roser er røde, violer er blå
Gækker er hvide med bjælder på
Her er en gåde til dig, som er sej
Kan du den gætte, er der æg på vej

Gæk Gæk Gæk
Mit navn er blevet væk
Måske du kan det gætte
Når prikker her jeg sætte

GÆK GÆK GÆK

God fornøjelse og glædeligt forår !